фінансовий звіт 2019 р. (2)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2019 рік

Довідки станом на 01 січня 2020 року

БАЛАНС на 01 січня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік

 

Monday the 20th. Львівська Школа №8.