ювілей

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 

 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 

 Кошторис на 2018 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

 

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

 

Звіт про власний капітал за 2018 рік

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

 

БАЛАНС на 01 січня 2019 року

 

 Кошторис на 2019 рік

 

Thursday the 8th. Львівська Школа №8.